In 2014 geldt voor alle vrijgevestigden in de geestelijke gezondheidszorg dat zij ROM-data (Routine Outcome Monitoring) dienen aan te leveren aan de Stichting Benchmark GGZ (SBG). Dit is een afspraak die in het kader van het bestuurlijk akkoord is gemaakt. Om deze reden is het cruciaal dat ggz-professionals zo spoedig mogelijk gaan ROM’en.

NVVP leden kunnen zich via de NVVP-site aanmelden voor deelname. Zodra mogelijk gaat de NVVP de technische aansluiting van de ROM-portal op SBG realiseren. Voor ggz-aanbieders met een eigen ROM-systeem, kan de NVVP deze technische aansluiting aan SBG niet realiseren. Hierdoor kan een situatie ontstaan, waardoor men als zorgaanbieder niet meer aan de contracteisen van zorgverzekeraars voldoet. De komende weken informeert de NVVP haar leden nader over de aanlevering van ROM-data aan SBG.

Comments are closed.

Scroll to Top