Een goed gesprek met je cliënt over resultaten, hoe doe je dat?

Over Mark Bench

Mark BenchSuzan Oudejans en Masha Spits van Mark Bench helpen zorgorganisaties bij het verbeteren van uitkomsten. Ze zijn expert in Routine Outcome Monitoring (ROM) in de GGZ en de verslavingszorg. Mark Bench ondersteunt organisaties daarnaast ook met de uitvoering van praktijkgericht onderzoek: óf iets werkt, wát werkt en hoe dat het beste vastgesteld kan worden. Of het nu gaat om statistische berekeningen of simpele frequentietabellen, een heldere vertaling naar het gebruik in de praktijk is het einddoel.

In een serie blogs vertelt Mark Bench je meer over Routine Outcome Monitoring (ROM). Met ROM ontvangen zorgverlener en cliënt via vragenlijsten direct feedback over de behandeling. Dat leidt tot meer succesvolle én meer passende behandelingen.


Een goed gesprek met je cliënt over resultaten, hoe doe je dat?
Suzan Oudejans, Mark Bench

Hulpverleners zijn over het algemeen niet erg gek op getallen en statistiek. Het is meestal niet het favoriete vak tijdens de studie. Voor zover wij weten zit het terugkoppelen van ROM-gegevens aan de cliënt in geen van de opleidingen tot psycholoog, noch in de opleiding tot GZ psycholoog, of in de opleidingen tot Specialist.

Geen wonder en geen schande dus als je je onthand voelt als je scores moeten vertalen in begrijpelijke en aansprekende teksten aan je cliënt. Significantie, cut-off scores, normgroepen en prognoses: hoe zat het ook alweer? Ook als je het zelf wel helemaal goed begrijpt laat het zich nog steeds niet makkelijk uitleggen in dagelijkse taal.

Een goede terugkoppeling van uitkomsten informeert, motiveert, bekrachtigt en helpt bij beslissen. Het past daarom prima in een behandelgesprek. Jij en je cliënt kunnen er heel veel aan hebben. Deze blog helpt je met een paar handreikingen en tips op weg naar goed en ontspannen terugkoppelen van ROM-gegevens.

 

Woorden geven aan getallen
De tijd dat je zelf met de hand scores moest uitrekenen is gelukkig voorbij. ROM-software, zoals Qualiview, geeft naast een automatische berekening ook een ‘vertaling’ aan van getallen naar tekst: scores van de schalen worden voorzien van een betekenis als ‘bovengemiddeld’ of ‘zeer ernstig’ ten opzichte van normpopulaties. Ook is bij sommige vragenlijsten te zien of er sprake is van klinische en/of significante verbetering, al dan niet ondersteund met afbeeldingen en grafieken. Maar wat betekent dat nu allemaal?

 

Wanneer is verandering ook verbetering?
Niet elke verandering is verbetering. Het kan een toevallige fluctuatie zijn. Wanneer spreken we nu van verbetering? Daar komt statistiek bij kijken.

Halverwege de jaren tachtig van de vorige eeuw ontstond het idee dat het nodig was om op een andere manier naar uitkomsten te kijken dan dat onderzoekers altijd hadden gedaan. Die keken -toen nog meer dan nu – voornamelijk naar gemiddelden. Het was de aansluiting op de praktijk die gemist werd; voor Neil S. Jacobson aanleiding om een voorstel te doen voor maten die relevant waren voor clinici. Hij stelde voor om te spreken van ‘verbetering’ als er:

a) sprake is van klinisch significante verbetering; dat wil zeggen als een cliënt opschuift van een score die in het ‘disfunctionele’ gebied ligt, naar een score die in het functionele gebied ligt, en
b) als er sprake is van statistisch betrouwbare verbetering; dat wil zeggen een (positieve) scoreverandering die groter is dan de standaardmeetfout.

Met de combinatie van deze twee criteria wordt een uitspraak gedaan over of er verbetering is of niet (criterium b), en de score nu valt in het de functionele, gezonde gebied (criterium a).

Om zo dicht mogelijk aan te sluiten bij de klinische praktijk, zijn in de handleidingen van de meeste vragenlijsten dan ook instructies opgenomen voor het vaststellen van klinisch significante verbetering, betrouwbare verandering, cut-off scores en/of normgroepen om scores op vragenlijsten te interpreteren.

 

Informeren en duiden
Je weet dus wanneer er sprake is van verandering of niet. Wat zijn dan de volgende stappen? Om met het terugkoppelen van ROM te informeren en te duiden is het belangrijk om de resultaten op schaalniveau te bespreken.

Bij de bespreking van een startmeting kun je bijvoorbeeld een scorepatroon relateren aan iemands diagnose en klachten. Voor iemand met sociale angst is de verwachting dat – met de SQ-48 als voorbeeld – de schaal sociale fobie, angst en eventueel agorafobie verhoogd zijn. Ook is het niet gek dat depressie en vitaliteit slecht scoren.

Je kunt een dergelijk scorepatroon ook gebruiken om alert te zijn op wat mensen belangrijk vinden in het leven, of waar ze (ooit) van genoten. Voor mensen die eerder heel actief waren, kan bijvoorbeeld een mogelijke verbetering van vitaliteit zeer motiverend zijn om vervelende oefeningen die bij de behandelingen horen toch uit te voeren.


Woorden geven aan schalen
Vervolgens moet je de juiste woorden gebruiken voor het terugkoppelen van de betekenis van de schalen (en hun scores). Houd het kort en simpel voor je cliënt. Bijvoorbeeld door bij het omschrijven van een schaal gebruik te maken van de onderwerpen die de items behandelen. Een voorbeeld voor de schaal vijandigheid is: “We zien een hogere score op het onderwerp vijandigheid. Dat betekent dat u misschien wat bozer of geïrriteerd was de laatste dagen en mogelijk ruzie heeft gehad.”

 

Gespreksvaardigheden
Een veelgehoorde vraag van hulpverleners is: “Ik heb de resultaten teruggekoppeld en nu? Hoe ga ik dan weer over tot het behandelgesprek?” Het antwoord is dat terugkoppelen onderdeel is van het behandelen. Zowel bij het informeren en duidende deel ervan, als bij het motiveren, bekrachtigen en als hulp bij beslissen.

Daarvoor kunnen gespreksvaardigheden ingezet worden. Zo kan aan het hier bovengenoemde voorbeeld een toevoeging gedaan worden als: “Daar gaan we in de behandeling mee aan de slag. Hoe lijkt u dat?” Hiermee krijg je zicht op de motivatie van de cliënt, en kun je verder ingaan op wat daar dan voor moet gebeuren, of wat dat van de cliënt vergt. Met name motiverende gespreksvoering is hiervoor geëigend.

Tot slot hebben we nog enkele tips voor het terugkoppelen:

 

Tip 1: Vul zelf de ROM-vragenlijst in
Door zelf eens alle vragen door te lopen die je je cliënten voorlegt en de resultaten voor jezelf te bekijken, sla je twee vliegen in één klap: je hebt de inhoud van de vragenlijst en de afzonderlijke items weer on top of mind, en je ervaart hoe het is om de soms heel persoonlijke vragen over jezelf in te vullen en daar een resultaat over te krijgen. Het helpt je bij het bespreken van de resultaten, zowel feitelijk (waar gaat het precies over) als in wat het met de cliënt kan doen.


Tip 2: Kijk bij opvallende scores naar de afzonderlijke items
Wijken de totaalscore of scores op afzonderlijke schalen af van wat jij en je cliënt verwachten? Kijk dan eens naar wat er op de afzonderlijke items gescoord is. Daarmee kun je vaststellen of die score representatief is voor de schaal, of dat er een of meerdere aspecten uitspringen. Het helpt bij het duiden van de scores, maar ook bij waar de cliënt nu echt last van heeft (en aanleiding kan zijn om aan te gaan werken) of succes op heeft geboekt (een hele mooie bekrachtiging).


Tip 3: Zet motiverende gespreksvoering in bij ROM
Deze tip werkt twee kanten op: zet motiverende gespreksvoering in bij ROM en zet ROM in bij motiverende gespreksvoering. Ze kunnen echt ten dienste staan van elkaar. Motiverende gespreksvoering biedt een taal voor duiding, informeren en het laat de stem van de cliënt uit de verf komen.

Andersom, is het terugkoppelen van ROM-resultaten een uitgelezen kans voor het ontlokken van verandertaal en het vergroten van de motivatie. De basisvaardigheden van motiverende gespreksvoering (open vragen, reflectief luisteren, bevestigen, samenvatten, informatie en advies geven) zijn allen toepasbaar op het terugkoppelen van ROM resultaten.

 Webinars

Meer weten over bijvoorbeeld terugkoppelen aan je cliënt? Schrijf je dan in voor het webinar ‘Uitkomsten bespreken in de behandelkamer’ op 9 of 17 december 2019. Klik hier voor meer informatie en schrijf je direct in.

 

Agenda
Wil je meer leren over ROM, veelgebruikte instrumenten of het interpreteren van uitkomsten? We hebben vijf interessante webinars voor je ontwikkeld. Als klant van Qualiview kun je deze webinars (t.w.v. € 40,-) gratis volgen. Binnen 35 minuten krijg je een schat aan praktische informatie die je direct kunt toepassen.

Het volgen van een webinar is heel eenvoudig, allemaal vanaf je eigen (werk)plek. Het enige wat je nodig hebt, is een computer of tablet met internet en geluid. Heb je vragen? Stel ze direct na de webinar.

 

Snel succes met ROM, hoe dan? | Volgt opnieuw in januari/februari 2020
Wanneer kies je welk ROM-instrument? | Volgt opnieuw in januari/februari 2020
Toelichting op veelgebruikte instrumenten | MA 25-11-2019 (16.00 uur) of DI 10-12-2019 (12.00 uur) | Inschrijven >
Uitkomsten bespreken in de behandelkamer | MA 09-12-2019 (12.00 uur) of DI 17-12-2019 (16.00 uur) | Inschrijven >
Leren van uitkomsten | DO 12-12-2019 (12.00 uur) of DI 17-12-2019 (12.00 uur) | Inschrijven >

 

Wat anderen zeggen over de webinars:
“Verhaal is helder, goed uitgelegd!”
“Dynamisch, niet saai om naar te kijken.”
“Heldere informatie, vlot gebracht. Ik kijk uit naar de volgende webinars!”

 Trainingen Mark Bench
Mark Bench verzorgt ook trainingen over ROM. De training ROM en MGV wordt verzorgd in samenwerking met HabitPro. Klik hier voor meer informatie.


Gerelateerde onderwerpen
Deze blog is onderdeel van een reeks. Lees ook de eerdere aflevering:

Een goede introductie is het halve werk
Onder de motorkap van de vragenlijst

Lees meer

Suzan Oudejans, Mark Bench: “Onder de motorkap van de vragenlijst: hoe diep wil je kijken?”

Over Mark Bench

Mark BenchSuzan Oudejans en Masha Spits van Mark Bench helpen zorgorganisaties bij het verbeteren van uitkomsten. Ze zijn expert in Routine Outcome Monitoring (ROM) in de GGZ en de verslavingszorg. Mark Bench ondersteunt organisaties daarnaast ook met de uitvoering van praktijkgericht onderzoek: óf iets werkt, wát werkt en hoe dat het beste vastgesteld kan worden. Of het nu gaat om statistische berekeningen of simpele frequentietabellen, een heldere vertaling naar het gebruik in de praktijk is het einddoel.

In een serie blogs vertelt Mark Bench je meer over Routine Outcome Monitoring (ROM). Met ROM ontvangen zorgverlener en cliënt via vragenlijsten direct feedback over de behandeling. Dat leidt tot meer succesvolle én meer passende behandelingen.


Onder de motorkap van de vragenlijst: hoe diep wil je kijken?
Suzan Oudejans, Mark Bench

Hoe weet je nou of je behandeling voor psychische klachten zijn vruchten heeft afgeworpen? Dit is helaas niet altijd eenduidig te zeggen. Behandelsucces kan vastgesteld worden met één maat, één getal, maar er zijn ook instrumenten die veel gedetailleerder meten. Hoe ver moet je gaan? Hoeveel detail heb je nodig?

In de Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) worden vragenlijsten gebruikt om het resultaat van een behandeling objectief en gestructureerd vast te stellen. Cliënten vullen deze vooraf en na afloop van de behandeling in. Is de eindscore lager dan de beginscore? Dan is er verbetering opgetreden. Die systematiek, Routine Outcome Monitoring (ROM), ondersteunt beslissingen in het behandeltraject en zorgt voor meer succesvolle behandelingen.

Vragenlijsten die het niveau van psychische klachten meten verschillen enorm in hoe gedetailleerd ze dit doen. Er zijn vragenlijsten die één score voor het klachtenniveau in zijn algemeenheid vaststellen, zoals de schaal van de Client Directed Outcome Informed (CDOI) systematiek. En er zijn vragenlijsten die over maar liefst negen deelgebieden terugrapporteren. De Brief Symptom Inventory (BSI) is daar een voorbeeld van.

 

Waarom dieper inzoomen?
Kort en bondig meten en terugkoppelen klinkt efficiënt, overzichtelijk en begrijpelijk. Maar zie je daarmee geen potentiële verbeteringen op verschillende levensgebieden over het hoofd? Doe je daarmee recht aan de behandeling en de cliënt?

Een (meestal langere) vragenlijst die aparte scores voor bijvoorbeeld depressieve- en angstklachten, dagelijks functioneren of het bestaan van paranoïde ideeën oplevert, kan een meerwaarde hebben. En die meerwaarde is dan dusdanig dat de tijd die het de cliënt kost om de vragenlijst in te vullen en om de resultaten terug te koppelen heel goed besteed is.

 

Wanneer kies ik voor een dieper detailniveau?
Er is geen gouden standaard voor welk detailniveau goed, zinnig en bruikbaar is. Mijn advies? Kies voor diagnosespecifiek monitoren als je de vooruitgang met betrekking tot de diagnose zelf wilt monitoren (bijvoorbeeld een depressie). Wil je een overall beeld hebben, omdat er meer – of iets anders – is aangepakt dan alleen de diagnose? Selecteer dan een generiek instrument, en kijk daarbij ook naar de scores van de subschalen.

Je wilt natuurlijk graag dat je voor jezelf en je cliënt optimaal profiteert van de eigenschappen van het instrument dat je kiest. Ik heb twee tips voor je die je helpen bij het maken van je keuzes.

 

Tip 1: Diagnose-specifiek monitoren: neem een diagnose-specifiek instrument of kijk naar de subschaal van een generiek instrument.
Als je één aandoening wilt monitoren, dan heeft een specifiek daarvoor ontwikkeld instrument waarschijnlijk de voorkeur. Een recent onderzoek toont namelijk aan dat veranderingen bij een depressie preciezer gemeten worden met een diagnose-specifiek instrument (zoals bijvoorbeeld de Beck Depression Inventory voor depressie) dan met een generiek instrument (zoals de BSI, de Outcome Questionnaire-45 en de Symptom Checklist – SCL-90).

De depressie subschalen van generieke instrumenten komen overigens wel op een goede tweede plaats (en de totaalscore van een generiek instrument op de laatste plaats).

Voor het monitoren van veranderingen van angstklachten zijn de bevindingen minder duidelijk: daarvoor lijken de verschillen in gevoeligheid voor verandering tussen generieke instrumenten en specifieke instrumenten minder groot.


Tip 2: Betrek de subschalen van een vragenlijst bij het bespreken van de resultaten met de cliënt
De totaalscore op een vragenlijst geeft een totaalbeeld. In één oogopslag is te zien of er sprake is van ernstige of minder ernstige klachten. Juist, door in te zoomen op de scores op de subschalen kun je de cliënt heel goed helpen bij het begrijpen van zijn eigen klachten, de samenhang met de diagnose en met wat hij van de behandeling kan verwachten.

Een cliënt met een angststoornis kan bijvoorbeeld heel goed ook depressieve klachten hebben. Als je maar lang genoeg bang bent, dan wordt je wel depressief. Door te benadrukken dat als de angstklachten verminderen er ook kans is dat de depressieve klachten minder worden, kun je een cliënt mogelijk (nog meer) motiveren om de opdrachten van de behandeling uit te voeren.

Zo zijn er nog talloze voorbeelden. Een cliënt die werkt aan minder sociale vermijding zou gedurende de behandeling wel eens meer conflicten kunnen gaan ervaren. Een ‘verslechtering’ van een score op een schaal die dat meet betekent dan feitelijk een succes(je).

Lees meer

Flora Versloot, eigenaar DBC Prof: “Nieuw ROM-portaal ontzettend gebruiksvriendelijk”

Flora Versloot, eigenaar DBC Prof: “Eerder dit jaar werd ik door Qualizorg benaderd over de ontwikkeling van een nieuw ROM-portaal (Qualiview Outcome Manager) en of ik wilde deelnemen aan de gebruikersgroep. De afgelopen periode heb ik hier met veel plezier aan meegewerkt.

Qualizorg heeft in mijn ogen de ontwikkeling goed aangepakt. De open manier van ontwikkelen en in gesprek gaan met gebruikers heeft ervoor gezorgd dat er een goed, nieuw ROM-portaal is neergezet met alleen maar voordelen.

Niet alleen ziet Qualiview Outcome Manager er ‘lekker’ uit, het is ontzettend gebruiksvriendelijk. Het bevat geen overbodige informatie, heeft duidelijke verwijzingen, is rustig in kleurgebruik en typografie. Het nieuwe portaal nodigt absoluut uit om de uitkomsten van de vragenlijsten te bekijken.

Natuurlijk blijft de expertise van de zorgverlener bovenaan staan. Met grote stip. Maar het lijkt me voor een zorgverlener ook interessant om te zien wat een cliënt nou eigenlijk invult op het moment dat hij thuis is en niet in de behandelkamer. In die zin doet het portaal wat het belooft. Het geeft je inzicht over de cliënt waar je als zorgverlener anders misschien aan voorbij gaat. En die informatie is er makkelijk uit te halen.

Ik zou zeggen, neem een kijkje in het nieuwe portaal als het live is en laat je vooral verrassen!”

Lees meer

Suzan Oudejans, Mark Bench: “Een goede introductie is het halve werk”

Over Mark Bench

Mark BenchSuzan Oudejans en Masha Spits van Mark Bench helpen zorgorganisaties bij het verbeteren van uitkomsten. Ze zijn expert in Routine Outcome Monitoring (ROM) in de GGZ en de verslavingszorg. Mark Bench ondersteunt organisaties daarnaast ook met de uitvoering van praktijkgericht onderzoek: óf iets werkt, wát werkt en hoe dat het beste vastgesteld kan worden. Of het nu gaat om statistische berekeningen of simpele frequentietabellen, een heldere vertaling naar het gebruik in de praktijk is het einddoel.

In een serie blogs vertelt Mark Bench je meer over Routine Outcome Monitoring (ROM). Met ROM ontvangen zorgverlener en cliënt via vragenlijsten direct feedback over de behandeling. Dat leidt tot meer succesvolle én meer passende behandelingen.


Een goede introductie is het halve werk
Suzan Oudejans, Mark Bench

Tijdens presentaties en trainingen hadden we het al eens van cliënten gehoord, maar toen ik zelf hulp kreeg bij de GGZ en er als cliënt mee te maken kreeg, drong het pas echt tot me door. Hoe jammer en raar is het eigenlijk als ROM (Routine Outcome Monitoring) niet goed wordt geïntroduceerd.

Bij de start van mijn behandeling was het eerste uur ingeruimd om vragenlijsten in te vullen. “Voor onderzoek en voor de verzekeraar”, kreeg ik te horen. Ik vulde een stuk of zes vragenlijsten in. Over angst, depressie, functioneren. Best intieme en persoonlijke vragen. Er werd bijvoorbeeld gevraagd of ik zelfmoordgedachten had, of een bevredigend seksleven.

Op de vraag van wie en wanneer ik wat zou horen over de resultaten van de vragenlijsten moest de psycholoog het antwoord schuldig blijven. Ze zou het navragen, maar ik heb er niks meer over gehoord.

Een goed begin is het halve werk. Een goede introductie van ROM dus ook. Maar het is, wat we ook horen van hulpverleners, niet altijd makkelijk om helder te hebben wat je nu precies moet vertellen in de korte tijd die je hebt. Daarover wil ik je graag meer vertellen.

 

Wat is belangrijk en welke tips zijn er voor een goede introductie aan je cliënt?
Grofweg zijn dat vier onderwerpen: hoe gaat ROM in zijn werk, waarom überhaupt vragenlijsten, waarvoor worden de resultaten gebruikt, en wie heeft inzage in de resultaten?

In deze blog ga ik dieper op deze vier onderwerpen in én geef ik je nog drie waardevolle tips die je verder kunnen helpen.

 

Hoe gaat ROM in zijn werk?
Dit verschilt per organisatie of praktijk. Ik ga er daarbij van uit dat je ook tussentijdse metingen doet. Is dit niet zo? Dan nodig ik je bij deze uit om daar mee te beginnen.

In grote lijnen ziet het er als volgt uit. Tijdens de behandeling vult de cliënt periodiek (bijvoorbeeld elke sessie, week of maand) een vragenlijst, meestal over klachten of symptomen. In de sessie die volgt op het invullen van de vragenlijsten worden de resultaten besproken en worden er –mede op basis van de resultaten uit de vragenlijsten- gezamenlijk besluiten genomen. Sommige praktijken of organisaties sturen na afsluiting van de behandeling een laatste vragenlijst om het eindresultaat van de behandeling mee vast te stellen.

 

Waarom vragenlijsten?
Tja, waarom eigenlijk? Hulpverleners zijn feilbaar, net zoals iedereen. Het is bekend dat ze soms behandelresultaten overschatten of belangrijke onderwerpen missen. Ook cliënten vertellen niet altijd alles: uit schroom, of gewoon omdat ze er niet aan denken dat een onderwerp relevant kan zijn voor de behandeling. Resultaten uit de vragenlijsten ondervangen dat. Het geeft een gestructureerd beeld over onderwerpen die in het leven van cliënten spelen. Dit geeft ook de cliënt een compleet beeld van hoe het ervoor staat bij haar of hem: aan het begin, tussentijds en aan het einde van het behandeltraject.

 

Waarvoor worden de resultaten gebruikt?
De resultaten worden gebruikt om een beeld te krijgen van de beginsituatie, maar ook om te kijken hoe de behandeling vordert, of dit volgens cliënt en hulpverlener voldoende is, en of er aanleiding is voor actie, verandering of beëindiging van de behandeling. Tevens worden resultaten van de vragenlijsten binnen veel organisaties gebruikt voor onderzoek en kwaliteitsbeleid, en eventueel naar externe partijen, ter verantwoording.

 

Wie heeft inzage in de resultaten?
Dit kan een lastige zijn, want onze ervaring is dat dit voor hulpverleners zelf niet altijd duidelijk is hoe dit geregeld is binnen de eigen organisatie (en daarbuiten ook vaak niet). Maar, de hulpverlener is vaak het belangrijkste contact van de cliënt met jouw organisatie! Dus is het belangrijk om hen volledig te informeren, en dat levert veel op.

Als de cliënt namelijk weet waarom en waartoe hij of zij vragenlijsten invult, zal deze eerder genegen zijn dat verderop in het traject ook nog te doen. En grote kans dat hij of zij je eraan herinnert de resultaten terug te koppelen of gaat vragen wanneer de volgende meting is. Juist de cliënt is nieuwsgierig naar de resultaten!

Binnen veel organisaties zijn zaken vastgelegd via beperkte toegang, rechten, geheimhoudingsplicht en het beroepsgeheim. Als de data worden gebruikt voor kwaliteitsinformatie, bijvoorbeeld aan het GGZ Dataportaal, dan dient de cliënt hier expliciet toestemming voor te geven. Zorg dat je voor jouw organisatie weet hoe dit in elkaar steekt en dat je een verhaal klaar hebt dat begrijpelijk is voor cliënten.

Meer weten? Praktisch handreikingen nodig? Ik hoop je met de onderstaande tips verder te helpen.

 

Tip 1
Vraag je cliënt wat hij of zij al weet en begrijpt over het invullen van vragenlijsten en het bespreken daarvan in de behandeling. Je krijgt dan een goed beeld van waar je wat over moet vertellen. Als een cliënt al veel weet, kun je het kort houden.

 

Tip 2
Vaak worden zaken beter begrepen en onthouden als informatie op meerdere manieren wordt aangeboden, bijvoorbeeld geschreven, afbeeldingen of video. Ga er niet vanuit dat het meesturen van een folder over ROM met de intakebrief afdoende is, maar wijs de cliënt er na de uitleg nog op (of geef de folder opnieuw mee).

 

Tip 3
Zorg dat je zelf een lijstje hebt met wat je cliënt moet weten, idealiter met een aantal voorbeeldteksten. Zeker in het begin kan het heel fijn zijn om de woorden als het ware klaar te hebben liggen. Voorbeelden zijn te vinden in ons boek ‘Snel succes met ROM’.

 

Lees meer

Wij stoppen binnenkort met de ondersteuning van de internetbrowser Internet Explorer

Waarom horen wij je denken? De internetbrowser Internet Explorer maakt gebruik van verouderde technologie waardoor veel beveiligingsfuncties niet worden ondersteund. Gebruik je deze browser nog, dan kan dit ook gevolgen hebben voor hoe een internetpagina die je bezoekt wordt weergegeven. Dit geldt ook voor het ROM-portaal dat je via je browser benaderd. Informatie kan dan bijvoorbeeld ontbreken. De prestatie van Internet Explorer is ook nog eens minder goed dan die van andere populaire webbrowsers zoals Chrome, Firefox en Edge.

Microsoft, de maker van Internet Explorer, heeft aangekondigd dat er na Internet Explorer 11 geen nieuwe versie meer wordt uitgebracht. Ze brengen alleen nog veiligheidsupdates uit. Alle moderne browsers ondersteunen bijvoorbeeld de laatste HTML-standaard zoals de richtlijnen dat voorschrijven. Maar Microsoft heeft met Internet Explorer daarin een alternatieve aanpak aangehouden.

Dit betekent niet dat het Qualiview Reflectum ROM-portaal niet meer functioneert, maar het kan wel voorkomen dat het niet meer optimaal werkt. Hierdoor kan je als gebruiker kleine en soms grotere verschillen zien en ervaren.

 

Binnenkort stoppen wij met de ondersteuning van Internet Explorer*
Wij vinden het belangrijk dat onze tools goed werken. Maar wij vinden het nóg belangrijker dat je voor het werken met het ROM-portaal gebruikmaakt van een webbrowser die veilig is en goed functioneert. Daarom hebben wij besloten om de ondersteuning van Internet Explorer voor onze producten en diensten uit te faseren.

Maak je gebruik van Internet Explorer als internetbrowser? Stap dan over naar een erkende en modern beveiligde browser, zoals Chrome, Firefox of Microsoft Edge.

* Wij ondersteunen de laatste versie van Internet Explorer (versie 11) tot en met 31 december 2019.

 

Heb je nog vragen?
We kunnen ons voorstellen dat je na het lezen van dit bericht nog vragen hebt. Stuur een e-mail met je vraag naar support.ggz@qualiview.nl of bel 0570-820 219.

Lees meer

Tip 3 & 4: zo zet je het Qualiview Reflectum ROM-portaal in voor je zorgorganisatie

Heb je het idee dat je nog niet alles uit het Qualiview Reflectum ROM-portaal haalt? Het versturen van een vragenlijst naar je cliënt is één, maar hoe maak je nou eenvoudige rapportages van niet-anonieme vragenlijsten of wat is de status van een verzonden vragenlijst?

Met de volgende twee praktische tips haal je meer uit het Qualiview Reflectum ROM-portaal.

Tip 3: Waarom lukt het versturen van een bericht niet en/of krijg je een foutmelding?

In de meest voorkomende gevallen is onder kenmerken BSN, Berichttype en / of het e-mailadres niet goed ingevuld. Deze gegevens zijn als volgt te controleren en aan te passen:

 1. Klik op kenmerken;
 2. Klik op persoonsgegevens;
 3. Controleer de gegevens en wijzig/vul aan waar nodig;
 4. Klik op opslaan;
 5. Verstuur het bericht opnieuw.

 

Let op: maak je gebruik van een EPD(-koppeling), dan moet je deze gegevens separaat ook aanpassen in het EPD.

 

Tip 4: Hoe maak ik zelf een rapportage?

Wil je in gesprek met je cliënt de gegevens liever uitgeprint hebben in plaats van deze op te zoeken in het systeem? Of wil je gegevens vastleggen in je Elektronisch Cliëntendossier (ECD)?

In het ROM-portaal is het mogelijk om zelf rapportages te maken. Bij de instellingen kun je aangeven welke informatie je in het rapport wilt hebben en welke informatie niet.

 

Om een rapport uit te maken volg je de volgende stappen:

 1. Ga naar het tabblad resultaten;
 2. Selecteer de gewenste vragenlijst;
 3. Kies voor rapportage;
 4. Klik op instellingen en de rapportage wordt gemaakt.

Let op:
Verschijnt er bij het afdrukken geen rapport? Dan komt dit mogelijk door een pop-up-blokkering die is ingesteld in je browser (bijv. Internet Explorer, Chrome). Geef je browser toestemming om pop-ups van QuestManager te accepteren en open het rapport nogmaals.

Lees meer

Wie is Qualizorg

Als gebruiker van het Qualiview Reflectum ROM-portaal ken je Qualizorg wel. Dat is de organisatie achter Qualiview. Maar wie is Qualizorg nu precies? We leggen het heel kort even uit.

We beginnen in 2016, in dat jaar neemt Qualizorg de activiteiten van Reflectum over. En dat doen we met een sterke missie. Met slimme oplossingen willen we de gezondheidszorg klantgerichter, transparanter en doelmatiger maken. Zodat kwalitatief goede zorg in de toekomst betaalbaar blijft.

 

Dataverzamelingstool én maatwerk
Om dat te bereiken hebben we ons gespecialiseerd in het verzamelen, beheren en inzichtelijk maken van kwaliteitsindicatoren in de gezondheidszorg. Dat levert betrouwbare data die waardevolle inzichten geven. Bijvoorbeeld waar je je dienstverlening kunt verbeteren en waar dingen efficiënter kunnen. Voor het uitvoeren van klantervaringsonderzoek hebben we het toonaangevende dataverzamelings- en analysetool Qualiview ontwikkeld. En daarnaast helpen we zorgorganisaties ook graag met geavanceerd maatwerk.

Niels Grit, algemeen directeur van Qualizorg: “Zorg beweegt, steeds meer. Het is een onderwerp dat iedereen raakt en waarover iedereen een mening heeft. Dit vraagt om een partij die dat snapt, luistert en verbindt.

 

Dataveiligheid is onze kracht
Omdat we ons hebben gespecialiseerd in het verzamelen en beheren van data, weten wij als geen ander hoe je daar uiterst zorgvuldig mee omgaat. Al vanaf het begin heeft dataveiligheid en privacy bij ons de hoogste prioriteit. En we voldoen niet alleen zelf volledig aan de wet- en regelgeving op dat gebied, we helpen ook onze klanten om daaraan te voldoen. Het resultaat is dat al meer dan 9.500 zorgorganisaties met Qualiview werken en dat we inmiddels marktleider zijn.

 

We helpen je graag
Natuurlijk zijn we er voor je, zodat jij het maximale uit het ROM-portaal kunt halen. Heb je vragen? Dan staat onze helpdesk graag voor je klaar.

 

Facts & Figures

 • 30 medewerkers
 • 17 zorgmarkten
 • 9.500 zorgorganisaties
 • 45.000 zorgverleners
 • 3.000.000 patiënten

Lees meer

Tip 1 & 2: Zo zet je het Qualiview Reflectum ROM-portaal in voor je zorgorganisatie  

Heb je het idee dat je nog niet alles uit het Qualiview Reflectum ROM-portaal haalt? Het versturen van een vragenlijst naar je cliënt is één, maar hoe maak je nou eenvoudige rapportages van niet-anonieme vragenlijsten of wat is de status van een verzonden vragenlijst?

Met de volgende twee praktische tips haal je meer uit het Qualiview Reflectum ROM-portaal.

 

Tip 1: Hoe kun je de verzending van vragenlijsten naar cliënten controleren?

Het komt weleens voor dat een cliënt aangeeft dat hij of zij geen vragenlijst heeft ontvangen. Of je de vragenlijst wel of niet hebt verstuurd kun je als volgt controleren:

 1. Open het ROM-portaal:
 2. Klik op ‘Kenmerken’
 3. Klik op ‘Berichtenlog’

 

In dit overzicht vind je alle door jou verzonden vragenlijsten terug. Je ziet hierbij ook aan welke cliënt een vragenlijst is verzonden en naar welk e-mailadres.

 

De vragenlijst opnieuw versturen:
Is de vragenlijst al verzonden, maar wil je deze opnieuw versturen naar je cliënt? Selecteer dan de gewenste vragenlijst en klik vervolgens op opnieuw inplannen.

 

Tip 2: Hoe kun je je cliënt de vragenlijst in je praktijk laten invullen (in plaats van e-mailen)

Wil je een cliënt vragen om de vragenlijst in je praktijk in te vullen in plaats van deze te versturen via e-mail? Volg dan de volgende stappen:

 1. Vragenlijst plannen
 2. Vragenlijst selecteren
 3. Klik op afname
 4. Kies gewenste afname

Je hebt nu de keuze uit vier afnamevormen:

1) Terminal:
Afname van de vragenlijst via een beveiligde omgeving in het ROM-portaal. De cliënt of derde heeft na het invullen van de vragenlijst geen toegang tot het portaal en kan niet in zijn/haar dossier komen. Let op: de cliënt heeft wel toegang tot de computer of het device waarop hij/zij de vragenlijst invult.

2) Cliënt/derde:
Afname van de vragenlijst in het ROM-portaal zonder dat de cliënt/derde een wachtwoord nodig heeft. Na het afnemen van de vragenlijst wordt de naam van de cliënt of derde bij resultaten weergegeven. Let op: na het afnemen van de vragenlijst heeft de cliënt/derde toegang tot zijn dossier in het ROM-portaal. Blijf hierbij dus aanwezig.

3) Behandelaar:
Afname van een vragenlijst door de behandelaar over de cliënt. Deze vragenlijst vul je als behandelaar zelf in.

4) Verkorte invoer:
Wanneer je de vragenlijst eerder al op papier hebt afgenomen, dan kun je deze hier invoeren in het ROM-portaal. Je kunt de vragenlijst achteraf antidateren. Bij het toevoegen van de vragenlijst in het menu vragenlijstbeheer hoef je deze datum nog niet in te vullen.

Lees meer

Vooraankondiging aanleveren ROM-data aan SVR

In eerdere nieuwsberichten vanaf 30 maart 2017 hebben we aangegeven dat we de aanlevering aan SBG via de SVR tijdelijk hebben opgeschort. Dit betekent dat ROM-data van psychotherapeuten en psychologen door ons niet wordt doorgeleverd, tenzij er bij ons is aangegeven dat wij de gegevens wel moeten doorleveren.

In overleg met InfinitCare, die de Trusted Third Party (TTP) aanlevering richting de SBG operationeel regelt, wordt momenteel beoordeeld of en wanneer de ROM-data voor alle individuele- en groepspraktijken weer automatisch zal worden aangeleverd bij de TTP. Op dit moment zijn daarover nog niet alle details bekend, maar het ziet ernaar uit dat we vanaf november 2017 data zullen gaan aanleveren. Praktijken kunnen vervolgens bij de SVR aangeven of ze het aanleveren van ROM-gegevens verder willen opschorten.

Vooralsnog betreft het alleen een aankondiging. Wij zullen je in de komende periode op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en de voortgang.

Lees meer

Update CQi GGZ-VZ en HoNOS vragenlijst Qualiview Reflectum ROM-portaal

Binnen het Qualiview Reflectum ROM-portaal voor vrijgevestigde psychotherapeuten en psychologen is op 1 juni 2017 een herziene versie van de CQi vragenlijst, de GGZ-VZ (Ambulant), opgenomen. Op 1 november 2017 wordt ook de HoNOS vragenlijst vervangen door een nieuwe versie.

CQi vragenlijsten in het Qualiview Reflectum ROM-portaal
Om cliënttevredenheid te meten gebruiken vrijgevestigde psychotherapeuten en psychologen de CQi vragenlijst binnen het Qualiview Reflectum ROM-portaal. Op 1 juni 2017 is hierin een herziene versie GGZ-VZ (Ambulant) opgenomen. Bij deze nieuwe herziene versie wordt vooraf een betere routingsvraag gesteld. Wanneer de cliënt bij aanvang van de vragenlijst kiest voor ‘anoniem’ of ‘niet-anoniem’ krijgt de cliënt vervolgens automatisch de juiste vragen.

Bovendien is de anonieme versie van de vragenlijst verbeterd. Hierdoor heeft de behandelaar geen inzicht meer in de anonieme antwoorden, maar wordt nu wel de eindscore getoond in het totaaloverzicht.

De oude CQi vragenlijst wordt binnenkort uit het systeem gehaald. Heb je de vorige CQi vragenlijst al klaargezet om uit te sturen, dan adviseren we je om deze voor 30 oktober 2017 nog te versturen.

Nieuwe HoNOS vragenlijst in het Qualiview Reflectum ROM-portaal
Op 1 november 2017 komt een nieuwe versie van de HoNOS vragenlijst beschikbaar in het Qualiview Reflectum ROM-portaal. Deze vragenlijst, met de naamgeving *HoNOS(NEW), bevat de nieuwste scoring zoals vastgesteld door de uitgever. Omdat deze lijst niet als nieuwe versie, maar als nieuwe lijst wordt toegevoegd zijn de huidige en de nieuwe HoNOS vragenlijst niet binnen één cliënt met elkaar te vergelijken.

Per 1 november 2017 zal de oude HoNOS vragenlijst niet meer te gebruiken zijn binnen het ROM-portaal.

Lees meer