Wie is Qualizorg

Als gebruiker van het Qualiview Reflectum ROM-portaal ken je Qualizorg wel. Dat is de organisatie achter Qualiview. Maar wie is Qualizorg nu precies? We leggen het heel kort even uit.

We beginnen in 2016, in dat jaar neemt Qualizorg de activiteiten van Reflectum over. En dat doen we met een sterke missie. Met slimme oplossingen willen we de gezondheidszorg klantgerichter, transparanter en doelmatiger maken. Zodat kwalitatief goede zorg in de toekomst betaalbaar blijft.

 

Dataverzamelingstool én maatwerk
Om dat te bereiken hebben we ons gespecialiseerd in het verzamelen, beheren en inzichtelijk maken van kwaliteitsindicatoren in de gezondheidszorg. Dat levert betrouwbare data die waardevolle inzichten geven. Bijvoorbeeld waar je je dienstverlening kunt verbeteren en waar dingen efficiënter kunnen. Voor het uitvoeren van klantervaringsonderzoek hebben we het toonaangevende dataverzamelings- en analysetool Qualiview ontwikkeld. En daarnaast helpen we zorgorganisaties ook graag met geavanceerd maatwerk.

Niels Grit, algemeen directeur van Qualizorg: “Zorg beweegt, steeds meer. Het is een onderwerp dat iedereen raakt en waarover iedereen een mening heeft. Dit vraagt om een partij die dat snapt, luistert en verbindt.

 

Dataveiligheid is onze kracht
Omdat we ons hebben gespecialiseerd in het verzamelen en beheren van data, weten wij als geen ander hoe je daar uiterst zorgvuldig mee omgaat. Al vanaf het begin heeft dataveiligheid en privacy bij ons de hoogste prioriteit. En we voldoen niet alleen zelf volledig aan de wet- en regelgeving op dat gebied, we helpen ook onze klanten om daaraan te voldoen. Het resultaat is dat al meer dan 9.500 zorgorganisaties met Qualiview werken en dat we inmiddels marktleider zijn.

 

We helpen je graag
Natuurlijk zijn we er voor je, zodat jij het maximale uit het ROM-portaal kunt halen. Heb je vragen? Dan staat onze helpdesk graag voor je klaar.

 

Facts & Figures

 • 30 medewerkers
 • 17 zorgmarkten
 • 9.500 zorgorganisaties
 • 45.000 zorgverleners
 • 3.000.000 patiënten

Lees meer

Tip 1 & 2: Zo zet je het Qualiview Reflectum ROM-portaal in voor je zorgorganisatie  

Heb je het idee dat je nog niet alles uit het Qualiview Reflectum ROM-portaal haalt? Het versturen van een vragenlijst naar je cliënt is één, maar hoe maak je nou eenvoudige rapportages van niet-anonieme vragenlijsten of wat is de status van een verzonden vragenlijst?

Met de volgende twee praktische tips haal je meer uit het Qualiview Reflectum ROM-portaal.

 

Tip 1: Hoe kun je de verzending van vragenlijsten naar cliënten controleren?

Het komt weleens voor dat een cliënt aangeeft dat hij of zij geen vragenlijst heeft ontvangen. Of je de vragenlijst wel of niet hebt verstuurd kun je als volgt controleren:

 1. Open het ROM-portaal:
 2. Klik op ‘Kenmerken’
 3. Klik op ‘Berichtenlog’

 

In dit overzicht vind je alle door jou verzonden vragenlijsten terug. Je ziet hierbij ook aan welke cliënt een vragenlijst is verzonden en naar welk e-mailadres.

 

De vragenlijst opnieuw versturen:
Is de vragenlijst al verzonden, maar wil je deze opnieuw versturen naar je cliënt? Selecteer dan de gewenste vragenlijst en klik vervolgens op opnieuw inplannen.

 

Tip 2: Hoe kun je je cliënt de vragenlijst in je praktijk laten invullen (in plaats van e-mailen)

Wil je een cliënt vragen om de vragenlijst in je praktijk in te vullen in plaats van deze te versturen via e-mail? Volg dan de volgende stappen:

 1. Vragenlijst plannen
 2. Vragenlijst selecteren
 3. Klik op afname
 4. Kies gewenste afname

Je hebt nu de keuze uit vier afnamevormen:

1) Terminal:
Afname van de vragenlijst via een beveiligde omgeving in het ROM-portaal. De cliënt of derde heeft na het invullen van de vragenlijst geen toegang tot het portaal en kan niet in zijn/haar dossier komen. Let op: de cliënt heeft wel toegang tot de computer of het device waarop hij/zij de vragenlijst invult.

2) Cliënt/derde:
Afname van de vragenlijst in het ROM-portaal zonder dat de cliënt/derde een wachtwoord nodig heeft. Na het afnemen van de vragenlijst wordt de naam van de cliënt of derde bij resultaten weergegeven. Let op: na het afnemen van de vragenlijst heeft de cliënt/derde toegang tot zijn dossier in het ROM-portaal. Blijf hierbij dus aanwezig.

3) Behandelaar:
Afname van een vragenlijst door de behandelaar over de cliënt. Deze vragenlijst vul je als behandelaar zelf in.

4) Verkorte invoer:
Wanneer je de vragenlijst eerder al op papier hebt afgenomen, dan kun je deze hier invoeren in het ROM-portaal. Je kunt de vragenlijst achteraf antidateren. Bij het toevoegen van de vragenlijst in het menu vragenlijstbeheer hoef je deze datum nog niet in te vullen.

Lees meer

Vooraankondiging aanleveren ROM-data aan SVR

In eerdere nieuwsberichten vanaf 30 maart 2017 hebben we aangegeven dat we de aanlevering aan SBG via de SVR tijdelijk hebben opgeschort. Dit betekent dat ROM-data van psychotherapeuten en psychologen door ons niet wordt doorgeleverd, tenzij er bij ons is aangegeven dat wij de gegevens wel moeten doorleveren.

In overleg met InfinitCare, die de Trusted Third Party (TTP) aanlevering richting de SBG operationeel regelt, wordt momenteel beoordeeld of en wanneer de ROM-data voor alle individuele- en groepspraktijken weer automatisch zal worden aangeleverd bij de TTP. Op dit moment zijn daarover nog niet alle details bekend, maar het ziet ernaar uit dat we vanaf november 2017 data zullen gaan aanleveren. Praktijken kunnen vervolgens bij de SVR aangeven of ze het aanleveren van ROM-gegevens verder willen opschorten.

Vooralsnog betreft het alleen een aankondiging. Wij zullen je in de komende periode op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en de voortgang.

Lees meer

Update CQi GGZ-VZ en HoNOS vragenlijst Qualiview Reflectum ROM-portaal

Binnen het Qualiview Reflectum ROM-portaal voor vrijgevestigde psychotherapeuten en psychologen is op 1 juni 2017 een herziene versie van de CQi vragenlijst, de GGZ-VZ (Ambulant), opgenomen. Op 1 november 2017 wordt ook de HoNOS vragenlijst vervangen door een nieuwe versie.

CQi vragenlijsten in het Qualiview Reflectum ROM-portaal
Om cliënttevredenheid te meten gebruiken vrijgevestigde psychotherapeuten en psychologen de CQi vragenlijst binnen het Qualiview Reflectum ROM-portaal. Op 1 juni 2017 is hierin een herziene versie GGZ-VZ (Ambulant) opgenomen. Bij deze nieuwe herziene versie wordt vooraf een betere routingsvraag gesteld. Wanneer de cliënt bij aanvang van de vragenlijst kiest voor ‘anoniem’ of ‘niet-anoniem’ krijgt de cliënt vervolgens automatisch de juiste vragen.

Bovendien is de anonieme versie van de vragenlijst verbeterd. Hierdoor heeft de behandelaar geen inzicht meer in de anonieme antwoorden, maar wordt nu wel de eindscore getoond in het totaaloverzicht.

De oude CQi vragenlijst wordt binnenkort uit het systeem gehaald. Heb je de vorige CQi vragenlijst al klaargezet om uit te sturen, dan adviseren we je om deze voor 30 oktober 2017 nog te versturen.

Nieuwe HoNOS vragenlijst in het Qualiview Reflectum ROM-portaal
Op 1 november 2017 komt een nieuwe versie van de HoNOS vragenlijst beschikbaar in het Qualiview Reflectum ROM-portaal. Deze vragenlijst, met de naamgeving *HoNOS(NEW), bevat de nieuwste scoring zoals vastgesteld door de uitgever. Omdat deze lijst niet als nieuwe versie, maar als nieuwe lijst wordt toegevoegd zijn de huidige en de nieuwe HoNOS vragenlijst niet binnen één cliënt met elkaar te vergelijken.

Per 1 november 2017 zal de oude HoNOS vragenlijst niet meer te gebruiken zijn binnen het ROM-portaal.

Lees meer

Nieuwe koppeling James Software met Qualiview Reflectum ROM-portaal

Tussen James Software en het Qualiview Reflectum ROM-portaal is een koppeling gerealiseerd. Dat houdt in dat de gebruikers van James Software en van het Qualiview Reflectum ROM-portaal beide systemen met elkaar kunnen verbinden.
De voordelen van deze koppeling zijn:

 1. Eén systeem met brongegevens van de cliënt: het EPD van James Software.
 2. Het ROM-portaal volgt de aanpassingen van de cliëntgegevens vanuit het EPD volautomatisch
 3. De cliëntgegevens uit beide systemen verschillen daardoor niet meer

Wil je ook gebruik maken van deze koppeling? Vraag de koppeling aan door het het formulier op onze website in te vullen en wij maken dit voor je in orde.

Lees meer

Uitspraak in kort geding over registratie ROM-gegevens

De voorzieningenrechter deed vorige week uitspraak in een kort geding om vast te stellen of de Stichting Benchmark GGZ (SBG) bij de registratie van ROM-gegevens dient te voldoen aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De rechter oordeelt dat in deze zaak niet vastgesteld kan worden dat de gegevens onder de WBP vallen. De rechter stelt ook dat voor een definitief oordeel diepgaander onderzoek nodig is.

Eisende partijen stellen dat in de gegevensregistratie niet wordt voldaan aan de WBP; met het kort geding wilden zij SBG laten stoppen met de huidige vorm van registreren. SBG vindt dat de gegevens die zij verwerkt niet onder de WBP vallen, omdat ze niet tot individuele personen herleidbaar zijn.

Zoals afgesproken en aangekondigd, buigen alle betrokken veldpartijen, waaronder de LVVP, zich eind augustus gezamenlijk over de precieze betekenis van de rechterlijke uitspraak en de gevolgen voor de werkwijze, randvoorwaarden en doorontwikkeling van ROM.

Wordt vervolgd.

Bron: website LVVP

Lees meer

Stichting Benchmark GGZ (SBG) mag evaluaties patiënten gebruiken

Stichting Benchmark GGZ (SBG) mag geanonimiseerde evaluaties van patiënten blijven gebruiken om de kwaliteit van zorginstellingen te vergelijken. Dat heeft de Rechtbank van Utrecht woensdag 2 augustus 2017 bepaald. De uitspraak zorgt voor een belangrijk kader voor de strenge Wet bescherming persoonsgegevens.

Nadat de Autoriteit Persoonsgegevens oordeelde dat de SBG gegevens niet anonimiseert, spanden twee zorgkoepels een zaak tegen SBG aan. De Routine Outcome Monitoring (ROM) evaluatielijsten bevatten zeer persoonlijke vragen. De zorgkoepels menen dat deze bedoeld zijn voor het optimaliseren van de behandeling en niet voor het vergelijken van zorgaanbieders.

Volgens de rechter is evenwel niet aannemelijk gemaakt dat de verwerking van de ROM’s door de SBG onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) of de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) valt. De Wbp zorgt er onder meer voor dat bedrijven hoge boetes kunnen krijgen als ze niet zorgvuldig met persoonsgegevens omgaan.

 

ROM ingevoerd voor benchmarkgegevens
Minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) liet na kritiek van de oppositiepartijen in maart 2017 weten dat ze openstaat voor een alternatief, maar dat de ROM-methodiek wel degelijk op grote schaal is ingevoerd om benchmarkgegevens centraal te verzamelen en de aanlevering daarvan te verbeteren. Ook heeft ze benadrukt dat de SBG niet namens de zorgverzekeraars optreedt. De SBG is een Trusted Third Party. Zorgaanbieders leveren aan de SBG meer bestuurders (vier) dan de verzekeraars (drie). De verzekeraars hebben zelf geen toegang tot de ROM’s

 

Belangrijke uitspraak
De uitspraak zorgt ervoor dat het begrip ’persoonsgegevens’ niet verder wordt opgerekt. De uitspraak leidt tot opluchting in de zorg. Maar bijvoorbeeld ook in de media-industrie, dat op internet gepersonaliseerde advertenties wil blijven kunnen tonen, zonder dat de adverteerder weet wie hij precies bereikt.

In deze gevallen geldt dat er wel gegevens over de bezoeker verzameld moeten worden. Wanneer de SBG of adverteerders wel kunnen achterhalen van wie de verzamelde gegevens zijn, dan is vooraf uitdrukkelijke toestemming van de persoon nodig.

—-

Rob Goossens, De Telegraaf (2017). Zorg mag evaluaties patiënten delen. Geraadpleegd op 6 augustus 2017. http://www.telegraaf.nl/dft/28834279/__Zorg_mag_evaluaties_patienten_delen__.html

Lees meer

Reactie op actualiteit rondom data-aanlevering aan SBG via SVR 12-07-2017

Vervolg opschorting aanlevering SVR

Zoals u gewend bent, houden we u op de hoogte van ons standpunt aangaande de ontwikkelingen rond het aanleveren van ROM-data aan SVR en SBG, zodra deze zich voordoen.
In reactie op de bekendmaking van het standpunt van de LVVP en de zorgverzekeraars, kiezen wij ervoor dit standpunt te volgen en vooralsnog niet aan te leveren aan de SVR.
Mocht je deze maand toch aan willen leveren , in tegenstelling tot het LVVP advies, dan bieden wij je aan om je bestanden handmatig aan te leveren bij SVR. Voor de volledigheid:

 • Indien wij niets van je vernemen, leveren wij GEEN data door aan SVR.
 • Je kunt doorgeven dat je data aan wilt leveren door dit via deze link kenbaar te maken.

Wij houden je uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen

Met vriendelijke groet,
Team Reflectum

Lees meer

Reactie op actualiteit rondom data aanlevering SBG via SVR 27-04-2017

Tijdelijke opschorting aanlevering SVR 

Een aantal weken geleden hebben wij je proactief op de hoogte gesteld van de ontwikkelingen rond het aanleren van ROM-data aan SVR en SBG. Hartelijk dank voor de vele positieve berichten die wij ontvingen naar aanleiding van deze informatieverstrekking.

Het spreekt voor zich dat wij je de juiste service en informatie willen verstrekken, maar helaas is op dit moment ook voor ons nog erg weinig bekend over de exacte besluitvorming rond aanlevering aan SBG.
We houden zeer nauw contact met de Stichting Vrijgevestigde Rommen maar er is op dit moment nog onvoldoende bekend om je een gedegen advies te geven.

Ons voorstel is om komende 2 weken nog niet aan te leveren en met ons af te wachten welk besluit SVR in samenspraak met SBG gaat nemen.
Mocht je deze maand toch aan willen leveren, dan bieden wij je aan om je bestanden handmatig aan te leveren bij SVR.

Voor de volledigheid:

 • Indien wij niets van je vernemen, leveren wij GEEN data door aan SVR.
 • Je kunt doorgeven dat je data aan wilt leveren door dit via deze link kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,
Team Reflectum

Lees meer

Reactie op actualiteit rondom data aanlevering SBG via SVR 30-03-2017

Bijgaand een reactie vanuit Qualiview Reflectum op de actuele discussie over de aanlevering van ROM-data (via SVR) aan SBG.

Doorgeven data SVR

Enige tijd geleden heb je vanuit berichtgeving vanuit Stichting Vrijgevestigden Rommen (SVR) je SVR licentiesleutel aan ons verstrekt. Met het verstrekken van deze sleutel via ons webformulier heb je toestemming gegeven om jouw ROM-data automatisch aan te leveren aan de SVR. Dit conform SVR richtlijnen.

Onrust aanlevering data

Afgelopen week heeft de berichtgeving vanuit het Ministerie VWS voor onduidelijkheid en onrust gezorgd rond de aanlevering en analyse van ROM-data. Reflectum vindt het als softwareleverancier van belang je op de hoogte te stellen van de ontwikkelingen: http://www.ggznederland.nl/actueel/aanlevering-rom-gegevens en zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met deze informatie. We hebben de LVVP en SVR op de hoogte gesteld van deze berichtgeving. LVVP heeft inmiddels zelf ook een standpunt ingenomen.

Reflectum: Uitkomsten SVR overleggen afwachten

Op korte termijn zullen de SBG en SVR om tafel gaan om de laatste ontwikkelingen te bespreken. Wij garanderen je dat wij geen data doorleveren aan SVR voordat er meer duidelijkheid is. Wij adviseren je op dit moment om samen met ons af te wachten wat er uit het overleg bij de SVR en SBG komt. Voor de volledigheid hebben we een schematische weergave toegevoegd om relatie tussen het ROM-portaal, SVR en SBG helder uiteen te zetten.

Schermafbeelding 2017-03-30 om 15.52.22

 

Ondanks dat we geen voorstander zijn van te rigoureuze aanpassingen willen we je informeren dat het ook mogelijk is de door jou verstrekte licentiesleutel te verwijderen in onze software. Kies je hiervoor, dan wordt op geen enkele wijze data vanuit je ROM-portaal aan SVR geleverd. Dit is voor nu echter geen noodzaak: wij leveren vooralsnog niets door aan de SVR.

Wij vertrouwen erop je voldoende te hebben geïnformeerd en houden je op de hoogte. Wij verzoeken je vriendelijk verdere vragen via e-mail te stellen aan info@reflectum.nl.

Lees meer