Koppeling tussen ROM-portaal en CRS (Trompbx) is beschikbaar

Sinds 27 november is de koppeling van het ROM-portaal en CRS (van Trompbx) in gebruik genomen

Samen met leverancier Trompbx van het EPD CRSInternet is de koppeling tussen het EPD met het ROM-portaal van Reflectum gemaakt. Nu kunnen praktijken die gebruik maken van het EPD CRS een koppeling aanvragen tussen beide systemen.

logoCRSHet voordeel van deze koppeling is dat gegevens uit het EPD worden doorgegeven aan het ROM-portaal. Patiëntnaam, geboortedatum, etc. wordt vanuit het EPD doorgezet naar het ROM-portaal. Hierdoor is het mogelijk om op één plaats deze gegevens bij te houden, terwijl het in twee systemen gebruikt wordt. Andersom wordt vanuit het ROM-portaal informatie gegeven aan het EPD over de vragenlijsten die in het ROM-portaal staan. Aangevraagde, ingevulde, gemiste vragenlijsten; het is allemaal in één oogopslag in het EPD te lezen zonder dat er vanuit het EPD naar het ROM-portaal geschakeld hoeft te worden om dit overzicht te krijgen.

Als u als CRS-gebruiker een koppeling wenst tussen het EPD en uw ROM-portaal van Reflectum, dan kunt u dat aangeven door een bericht te sturen aan Trompbx en aan de Reflectum Helpdesk

Lees meer

CQ-index wordt vervangen door de CQi-A

Het is u als klant wellicht opgevallen dat er een nieuwe vragenlijst actief is in uw ROM portal, de CQi-A (CQ-index kortdurende ambulante GGZ verkort). De CQ-index wordt momentel uitgefaseerd en vervangen door deze verkorte versie.

Lees meer

Storing in koppeling RAAM en ROM-portaal is opgelost

Sinds half oktober was er een storing voor de gebruikers van de koppeling tussen (e)RAAM en het ROM-portaal van Reflectum.

Die storing is te verhelpen door bij de koppelingsinstellingen in (e)RAAM de URL aan te passen. De https:// moet vervangen worden door http://

De ‘s’ moet er dus tussenuit gehaald worden. Tussen beide systemen is een VPN aangelegd die de verbinding nog steeds veilig maakt.

 

Lees meer

Een veiliger ROM-portaal heeft tijdelijk een storing in de RAAM-koppeling

api_cloud_lock

Zoals wellicht bekend is er recent een kwetsbaarheid geconstateerd in de beveiliging van computersystemen (een verouderd SSL protocol). Door deze kwetsbaarheid is een beveiligde gegevensuitwisseling met het ROM-portaal niet gegarandeerd. De technisch beheerder van het ROM-portaal heeft daarop maatregelen genomen die gezorgd hebben dat de gegevens in het ROM-portaal weer goed beveiligd zijn.

Lees meer

Sneller vragenlijsten invullen door clienten

Reflectum heeft het makkelijker gemaakt om vragenlijsten in te laten voeren door clienten.

Clienten kunnen een notificatiebericht krijgen voor een openstaande vragenlijst. Sinds vandaag krijgen clienten een emailbericht waarin aangekondigd staat dat er een vragenlijst beschikbaar gesteld wordt inclusief de snelkoppeling naar de vragenlijst.

Die snelkoppeling is zodanig opgebouwd en gecodeerd dat die slechts voor die ene vragenlijst bruikbaar is en ook dat de vragenlijst maar een (1) keer te gebruiken is. Een veilige en makkelijke manier om vragenlijsten in te vullen.

Hierdoor hoeft u als praktijkhouder/ behandelaar niet het vergeten wachtwoord van de client te resetten.

Veel gemak dus voor de praktijkhouder / behandelaar en voor de client.

Lees meer

Nieuwe ROM-lijst beschikbaar: SQ-48

Op 1 juli is een nieuw meetinstrument voor de GGZ beschikbaar gekomen: de Symptom Questionnaire (SQ-48). De SQ.48 is ontwikkeld door de afdeling psychiatrie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), in opdracht van SynQuest, een samenwerkingsverband van tien GGZ-instellingen.

Lees meer

Bijeenkomst ROM 9 september

Graag maken wij u kenbaar dat Reflectum speciaal voor NVVP en LVE leden op dinsdag 9 september een bijeenkomst organiseert. Tijdens deze bijeenkomst komen verschillende facetten aan bod die voor u als zorgverlener van belang zijn bij de afname van digitale vragenlijsten en de ROM.

Lees meer

Reflectum is verhuisd

Reflectum kijkt graag naar de toekomst en daar past een flexibele werkplek bij. Op slechts 100 meter afstand van onze huidige thuisbasis, hebben wij een kantoor gevonden dat hier helemaal aan voldoet! Vanaf 18 april is ons nieuwe adres dan ook: Het Nieuwe Kantoor (HNK), Vasteland 78 in Rotterdam.

Lees meer