Reflectum ROM Portaal

ROM Pro
 • Behandeling
  30 cliënten inbegrepen
 • 1 jaar: € 325,-
  2 jaar: € 295,-
  3 jaar: € 275,-
  prijzen per jaar
ROM Pro Plus
 • Behandeling
  65 cliënten inbegrepen
 • 1 jaar: € 675,-
  2 jaar: € 595,-
  3 jaar: € 549,-
  prijzen per jaar
ROM Pro Uitgebreid
 • Behandeling
  130 cliënten inbegrepen
 • 1 jaar: € 1.249,-
  2 jaar: € 1.130,-
  3 jaar: € 1.075,-
  prijzen per jaar
ROM Pro Groot
 • Behandeling
  250 cliënten inbegrepen
 • 1 jaar: € 1.895,-
  2 jaar: € 1.750,-
  3 jaar: € 1.650,-
  prijzen per jaar
ROM Pro Extra Groot
 • Behandeling
  500 cliënten inbegrepen
 • 1 jaar: € 3.250,-
  2 jaar: € 3.000,-
  3 jaar: € 2.895,-
  prijzen per jaar
 Meld u aan voor het Reflectum ROM portaal
 • Inloggen Reflectum portaal omgeving klik hier
 • Heeft u meer cliënten dan het pakket Pro Extra Groot? U kunt via het offerte formulier een maatwerkpakket aanvragen.
 • Aantal te behandelen cliënten binnen pakket ROM Pro: 30, ROM Pro Plus: 65, ROM Pro Uitgebreid: 130, ROM Pro Groot: 250, ROM Pro Extra Groot: 500.
 • Alle vermelde prijzen zijn exclusief 21 % BTW.
 • De tussen partijen overeengekomen vergoedingen kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast aan het landelijk gepubliceerde indexcijfer (CBS Consumentenprijsindex, 2000 = 100) of andere kostenverhogende factoren.
 • Voor elke extra te behandelen cliënt boven het aangegeven maximum, zullen wij meerverbruik in rekening brengen. De prijs van het meerverbruik per cliënt berekent u door uw investeringsbedrag per jaar te delen door het aantal maximaal in te zetten cliënten, behorende bij het van toepassing zijnde Licentiepakket.

Met het Reflectum ROM Portaal is uw praktijk of ggz instelling zeker van een hoogwaardig systeem om kwaliteit van behandeling te meten en te voldoen aan de eisen van de Stichting Benchmark en zorgverzekeraars.

Gedurende de behandeling kan op elk gewenst moment een nieuwe meting worden afgenomen, waardoor direct een goed inzicht in het verloop van de behandling wordt verkregen. Op basis van de uitkomsten van de metingen kan de behandeling waar nodig worden bijgesteld. Indien gewenst kan de cliënt het verloop van de behandeling mede beoordelen, waardoor deze zich bij de behandeling meer betrokken zal voelen. Het verloop van de behandeling kan zowel tekstueel als grafisch zichtbaar worden gemaakt. De behandelresultaten kunnen worden vergeleken met gegevens van normgroepen en van andere behandelaren van uw instelling.

Vragenlijsten & Ondersteuning

Binnen het Reflectum ROM Portaal heeft u de keuze uit meer dan 200 vragenlijsten onderverdeeld in ROM lijsten, FIT, lijsten voor diagnostiek en lijsten voor cliënttevredenheid. Wilt u meer weten over vragenlijsten ga dan naar het menu vragenlijstbeheer.

Bent u reeds aan de slag met het product en heeft u een inhoudelijke vraag, raadpleeg dan eerst de veelgestelde vragen of de handleiding.

Voordat u het portaal in gebruik gaat nemen adviseren wij is een een training te volgen. Inschrijven voor een training kan via ons contactformulier.

 

EPD koppelingen

Reflectum biedt de mogelijkheid uw EPD registratiesysteem te koppelen aan uw Reflectum ROM Portaal. Wat is het voordeel van een koppeling met uw registratiesysteem? Een koppeling heeft twee grote voordelen:

 1. Het ROM Portaal zit geïntegreerd in uw EPD. U kan via uw EPD in het ROM Portaal komen;
 2. cliëntgegevens worden met een druk op de knop ‘ROM’ in uw ROM database opgeslagen.

Een koppeling kost € 75,- per jaar plus € 50 eenmalige installatiekosten. Het is mogelijk dat uw EPD ook aparte kosten rekent.

ROM eisen zorgverzekeraar en SBGGZ

Met de juiste afname van ROM voldoet u aan de eisen van de zorgverzekeraar en de SBGGZ. Maar stopt u werkelijk uw tijd in het afnemen van vragenlijsten om alleen aan deze verplichting te voldoen?

Op termijn verzamelt u een database met informatie betreft vragenlijsten die zijn afgenomen in uw praktijk/instelling. Dit kan voor u (en uw behandelaren) een schat aan informatie zijn en wij kunnen u helpen bij de analyse van deze data. Wat zijn de resultaten over uw hele praktijk/instelling (denk aan responspercentages, scoreverloop etc.), maar ook kunnen we een vergelijking maken tussen medewerkers.

Enkele klanten gingen u reeds voor en profiteren nu van ons advies.

 Meld u aan voor het Reflectum ROM portaal
Scroll to Top