ROM PRO portaal

Pro
 • Behandeling
  30 cliënten inbegrepen
 • 1 jaar: € 229,90
  2 jaar: € 219,-
  3 jaar: € 209,-
  prijzen per jaar
Pro Plus
 • Behandeling
  65 cliënten inbegrepen
 • 1 jaar: € 495,-
  2 jaar: € 480,-
  3 jaar: € 430,-
  prijzen per jaar
Pro Uitgebreid
 • Behandeling
  130 cliënten inbegrepen
 • 1 jaar: € 995,-
  2 jaar: € 950,-
  3 jaar: € 895,-
  prijzen per jaar
Pro Groot
 • Behandeling
  250 cliënten inbegrepen
 • 1 jaar: € 1.595,-
  2 jaar: € 1.500,-
  3 jaar: € 1.450,-
  prijzen per jaar
Pro Extra Groot
 • Behandeling
  500 cliënten inbegrepen
 • 1 jaar: € 2.650,-
  2 jaar: € 2.500,-
  3 jaar: € 2.350,-
  prijzen per jaar
 Meld u aan voor het ROM PRO portaal
 • Inloggen ROM Pro omgeving aangesloten bij een branchevereniging klik hier
 • Heeft u meer cliënten dan het pakket Pro Extra Groot? U kunt via het offerte formulier een maatwerkpakket aanvragen.
 • Aantal te behandelen cliënten binnen pakket ROM Pro: 30, ROM Pro Plus: 65, ROM Pro Uitgebreid: 130, ROM Pro Groot: 250, ROM Pro Extra Groot: 500.
 • Alle vermelde prijzen zijn exclusief 21 % BTW.
 • De tussen partijen overeengekomen vergoedingen kunnen jaarlijks per 1 januari worden aangepast aan het landelijk gepubliceerde indexcijfer (CBS Consumentenprijsindex, 2000 = 100) of andere kostenverhogende factoren.
 • Voor elke extra te behandelen cliënt boven het aangegeven maximum, zullen wij meerverbruik in rekening brengen. De prijs van het meerverbruik per cliënt berekent u door uw investeringsbedrag per jaar te delen door het aantal maximaal in te zetten cliënten, behorende bij het van toepassing zijnde Licentiepakket.

Zicht op kwaliteit en transparantie staat hoog op de agenda van politici, de overheid, cliëntenplatforms en zorgverzekeraars. Daarnaast blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat de relatie tussen cliënt en behandelaar het succes van de behandeling sterk beïnvloedt. ROM en feedback kunnen hier positief aan bijdragen.

Dit portaal is eerder in overleg met de LVVP ontwikkeld omdat het haar leden een veilig platform wil bieden en dat er sprake is van een specifieke portal voor de vrijgevestigden: een portal vóór en dóór leden. Hierbij distantieert de LVVP zich van het ROM-initiatief waar GGZ-instellingen ROM-data aanleveren.

In een eerdere samenwerking met Reflectum heeft de LVVP een speciaal ROM PRO Portal ontworpen. Binnen dit portal staan gebruikersgemak en veiligheid voorop.

 

Vragenlijsten & Ondersteuning

Naast de standaard ROM PRO vragenlijstenset kunt u gebruik maken van verschillende andere vragenlijsten. Voor een duidelijk overzicht verwijzen wij u naar het vragenlijstoverzicht.

Bent u reeds aan de slag met het product en heeft u een inhoudelijke vraag, raadpleeg dan de veelgestelde vragen of de handleiding.

 

Ondersteuning en ROM trainingen

Voordat u aan de slag kan gaan met het ROM PRO Portal dient u een training te volgen. Tijdens deze training geven we uitleg over de ROM en gaan we oefenen met het gebruik van het ROM PRO Portal.

Onderstaande trainingen bieden wij momenteel aan:

 • Klassikale training ROM PRO Portal in Utrecht
 • Klassikale training ROM PRO Portal in Rotterdam

 

ROM koppeling met het EPD

U kunt het Rom PRO Portal aan uw EPD registratiesysteem koppelen. Wat is het voordeel van een koppeling met uw registratiesysteem? Een koppeling heeft twee grote voordelen:

 1. Het ROM Portaal zit geïntegreerd in uw EPD. U kan via uw EPD in het ROM Portal komen;
 2. cliëntgegevens worden met een druk op de knop ‘ROM’ in uw ROM database opgeslagen.

Een koppeling kost € 75,- per jaar plus € 50 eenmalige installatiekosten . Het is mogelijk dat uw EPD ook aparte kosten rekent.

ROM eisen bij zorgverzekeraars en SBGGZ

Met de juiste afname van ROM voldoet u aan de eisen van de zorgverzekeraar en de SBGGZ. Maar stopt u werkelijk uw tijd in het afnemen van vragenlijsten om alleen aan deze verplichting te voldoen?

Op termijn verzamelt u een database met informatie betreft vragenlijsten die zijn afgenomen in uw praktijk/instelling. Dit kan voor u (en uw behandelaren) een schat aan informatie zijn en wij kunnen u helpen bij de analyse van deze data. Wat zijn de resultaten over uw hele praktijk/instelling (denk aan responspercentages, scoreverloop etc.), maar ook kunnen we een vergelijking maken tussen medewerkers.

Enkele klanten gingen u reeds voor en profiteren nu van ons advies.

Mocht u geïnteresseerd zijn in bovenstaande, laat het ons weten door het contactformulier in te vullen.

Vereisten voor deelname

Om deel te kunnen nemen aan zijn er een aantal vereisten voor deelname:

 1. Een Lidmaatschap van een branchevereniging. Wanneer u in praktijk verband werkt dient de helft van de behandelaren in uw praktijk lid te zijn van een branchevereniging.
 2. U of iemand uit uw praktijk dient een training te volgen bij Reflectum (inschrijfformulier trainingen).
 Meld u aan voor het ROM PRO portaal
Scroll to Top