Training Rom Portaal

U kunt het ROM-portaal leren gebruiken door middel van een online training. In ongeveer één uur worden alle mogelijkheden van het ROM-portaal uitgelegd. De training is volledig online en wordt door onze trainer gegeven via Teamviewer. Een training kost €125,- (excl. BTW). Door te mailen naar info@reflectum.nl kunt u een afspraak maken wanneer het u uitkomt.

Koppelen met uw EPD?

Het ROM Portaal biedt de mogelijkheid om te koppelen met verschillende EPD systemen. Deze koppeling zorgt voor meer efficiency in uw werkproces. Het ROM portaal wordt geïntegreerd in uw registratiesysteem. Een koppeling heeft twee voordelen:

  1. Het ROM Portaal zit geïntegreerd in uw EPD. U kan via uw EPD in het ROM Portaal komen;
  2. Cliëntgegevens worden met een druk op de knop ‘ROM’ in uw ROM database opgeslagen.

Wijzigingen in het registratiesysteem worden met een klik op de knop ‘ROM’ automatisch doorgezet naar de betreffende cliënt.

Met welke EPD systemen kunt u koppelen?

Personaliseren

Wanneer er in uw praktijk voor gekozen wordt om vragenlijsten naar cliënten toe te zenden zal de cliënt op een aantal punten standaard teksten te zien krijgen waarmee hij geïnformeerd wordt over de stappen die hij moet doorlopen om een vragenlijst in te vullen. Standaard worden de basis teksten geladen waarmee de cliënt geïnformeerd wordt. Het is mogelijk om in het portaal een aantal aanpassingen te maken in de communicatie naar cliënten. Hiermee kan een meer persoonlijk en daardoor betere herkenbare mail naar de cliënten worden gezonden.

Welke gegevens kan ik personaliseren?
Scroll to Top